ความยุติธรรมที่เข้าถึงได้


บริการให้คำปรึกษา ที่ปรึกษากฎหมาย 

แก้ปัญหาทางกฎหมาย รับว่าความ 

 

 

บริษัท วี ลอว์เยอร์ส กรุ๊ป จํากัด

 

V LAWYERS GROUP CO.,LTD


เป็นการรวมตัวของกลุ่มนักกฎหมายรุ่นใหม่ ที่มีความมุ่งมั่นทํางานทางด้านกฎหมาย และยึดถือหลักจริยธรรม ดํารงตนอยู่ในกรอบของวิชาชีพที่มีมาตรฐานที่ดี เพื่อให้ความยุติธรรมที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ และได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของบทบาทในการดําเนินธุรกิจในปัจจุบัน

และเพื่อให้การดําเนินธุรกิจเป็นไปตามบัญญัติของกฎหมาย หรือเพื่อให้ธุรกิจนั้น ๆ ได้รับความคุ้มครองทางกฎหมาย

เพื่อผลประโยชน์ของผู้ดําเนินธุรกิจทุกท่าน และบุคคลทั่วไปที่มีอรรถคดี

 

รับปรึกษาว่าความคดีแพ่ง

 

1. คดีเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ บ้าน ที่ดิน และคอนโด

 • ฟ้องขับไล่
 • ฟ้องเปิดทางจำเป็น (กรณีเป็นที่ดินตาบอด)
 • ฟ้องภาระจำยอม
 • ฟ้องครอบครองปรปักษ์ , แย่งการครอบครอง

 

2. คดีเกี่ยวด้วยสัญญา

 • รับตรวจ ร่าง สัญญาทุกประเภท
 • คดีกู้ยืมเงิน
 • คดีสัญญาจะซื้อจะขาย , สัญญาซื้อขาย , เช่าซื้อรถยนต์ รถจักรยานยนต์
 • คดีสัญญาจ้างแรงงาน , สัญญาจ้างทำของ

3. คดีเกี่ยวด้วยสิทธิในครอบครัว

 • ฟ้องอำนาจปกครองบุตร , ค่าเลี้ยงดูบุตร
 • ฟ้องหย่า , แบ่งสินสมรส , ฟ้องชู้ เรียกค่าเสียหาย


4. คดีมรดก

 • ยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก , ยื่นคำร้องขอถอนผู้จัดการมรดก และตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกแทน
 • ฟ้องแบ่งทรัพย์มรดก
 • ผู้จัดการมรดกยักยอกทรัพย์มรดก

 

5. คดีประกันภัย

 • อุบัติเหตุ ฟ้องเรียกเงินประกันภัย
 • ฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนคู่กรณี

รับปรึกษาว่าความคดีอาญา

ต่อสู้คดี ร้องทุกข์ ยื่นฟ้อง ข้อหาลักทรัพย์ ยักยอกทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ ชิงทรัพย์ ฉ้อโกง หมิ่นประมาท ขับรถชน ทําร้ายร่างกาย ความผิดปลอมแปลงเอกสาร ฯลฯ


คดีผู้บริโภค

 • การซื้อขายออนไลน์
 • สัญญาจะซื้อจะขายบ้าน ที่ดิน และคอนโด กรณีฟ้องเรียกคืนเงินดาวน์กรณีกู้ไม่ผ่าน , โครงการผิดสัญญาก่อสร้างไม่ทันภายในกำหนดในสัญญา , ก่อสร้างไม่ตรงตามแบบที่ได้โฆษณา หรือไม่ตรงตามสัญญา

บริการสืบทรัพย์สินของลูกหนี้

ดำเนินการชั้นบังคับคดี


บริการรับรองลายมือชื่อและเอกสาร

(Notarial Services)


บริการรับทวงหนี้ (Notice)

เริ่มต้น ฉบับละ 500 บาท (ส่งด่วนใน 1 วัน)

 

“เราพร้อมให้บริการด้านกฎหมายครบวงจร”

 

V - LAWYERS


ความยุติธรรมที่เข้าถึงได้ “พร้อมเข้าใจและเคียงข้างคุณ”

 

✔️รับว่าความทั่วราชอาณาจักร

✔️เชี่ยวชาญงานคดีหลากหลายรูปแบบ

✔️มีประสบการณ์ในสายงานกฎหมายโดยตรง

✔️พร้อมแนะนำทางออกที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหา

 

ยินดีให้คำปรึกษาท่าน 

ตลอด 24 ชั่วโมง

 

บริษัท วี ลอว์เยอร์ส กรุ๊ป จำกัด

 

V LAWYERS  GROUP  CO.,LTD

 

Level 17 , No. 25 Alma Link Building  , Soi Chidlom , Ploenchit , Lumpini Pathumwan Bangkok 10330

 

 

ปรึกษาทนายด่วน! สแกนคิวอาร์โค้ด

 

 

 

V LAWYERS

 

ความยุติธรรมที่เข้าถึงได้ พร้อมเข้าใจและเคียงข้างคุณ